หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาสที่1) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
 
ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง (ด่วนที่สุด) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 73 
 
ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาวิชการ ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
 
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
 
ประชาสัมพันธ์ตู้ให้บริการเอนกประสงค์ภาครัฐ (kiosk) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 48 
 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม \"ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย\" (ด่วนที่สุด) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 56 
 
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (ด่วนที่สุด) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
 
การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ด่วนที่สุด) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 44 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 713
   
 
เริ่มนับ วันที่ 31 มี.ค. 2559
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร : 056-592-089
จำนวนผู้เข้าชม 2,113,955 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com