หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
ประชาสัมพันธืโครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษา [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 93 
 
แต่งตั้งเครือข่ายครู ก เพื่อแนะนำและแก้ไขปัญหาการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 149 
 
แจ้ง อปท.ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อ อปท. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) รุ่นที่ 11-15 ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 101 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
 
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 97 
 
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 104 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2562) ของ 8 จังหวัด  [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 120 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้าน3 จำนวน 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2562) ของ 8 จังหวัด  [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 725
   
 
เริ่มนับ วันที่ 31 มี.ค. 2559
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร : 056-592-089
จำนวนผู้เข้าชม 2,184,127 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com