หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
 
แจ้ง อปท.แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดทำบัญชี [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 229 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร \\\"ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส\\\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 88 
 
แจ้ง อปท.บันทึกข้อมูลค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุผ่าน ระบบ info [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 188 
 
แจ้ง อปท.ส่งบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายด้านบัญ๙ี อบรมวันที่ 16 พ.ค.62 [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 367 
 
รายงานผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 110 
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 (ด่วนที่สุด) [ 3 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 100 
 
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2560 [ 3 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 3 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 87 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 725
   
 
เริ่มนับ วันที่ 31 มี.ค. 2559
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร : 056-592-089
จำนวนผู้เข้าชม 2,184,125 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com