หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณพ.ศ.๒๕๕๔เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(งวดที่๑) [ 7 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1369 
 
ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการรายงานข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๔) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1036 
 
การส่งมอบคู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางและสะพาน (ที่อน 0037.3/16) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 979 
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 3003 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 988 
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 11585 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1023 
 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1430 
 
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗) [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 6676 
 
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1508 
 
<< หน้าแรก...     695      696      697      698     (699)     700      701      702      703     ....หน้าสุดท้าย >> 713
   
 
เริ่มนับ วันที่ 31 มี.ค. 2559
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร : 056-592-089
จำนวนผู้เข้าชม 2,113,954 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com