หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนธันวาคม๒๕๕๓ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 971 
 
หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี [ 27 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 12786 
 
การสำรวจข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ [ 22 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1677 
 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม(ด่วนมาก) [ 22 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1588 
 
แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (อ.เมือง,อ.บ้านไร่,อ.หนองฉาง) [ 22 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1397 
 
มติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๘๔๒) [ 22 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1605 
 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๖๘๕๗) [ 22 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1036 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (ที่ อน 0037.3/ว 16553) [ 16 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 2725 
 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 16535 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553) [ 15 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1306 
 
การโอนเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงวดที่ 3/2553 [ 15 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1663 
 
<< หน้าแรก...     709      710      711      712     (713)     714      715      716      717     ....หน้าสุดท้าย >> 725
   
 
เริ่มนับ วันที่ 31 มี.ค. 2559
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร : 056-592-089
จำนวนผู้เข้าชม 2,184,191 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com